Karta pobytu - legalizacja pobytu

Wybierz swój język

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 502 115 589

Twój prawnik imigracyjny w Polsce

Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zadzwoń do nas +48 502 115 589 (Warszawa)
+48 71 719 59 08 (Wrocław)

Twój prawnik imigracyjny w Polsce

 
O obywatelstwo łatwiej z Kartą Polaka - w dniu 02 września 2016 r. weszły w życie zmiany do ustawy o obywatelstwie polskim. Jedna z tych zmian umożliwia cudzoziemcom posiadającym Kartę Polaka ubieganie się o uznanie za obywatela polskiego już po roku nieprzerwanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, o ile zezwolenie te uzyskał właśnie w związku z posiadaną Kartą Polaka.
Powyższa zmiana została wprowadzona w art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o obywatelstwie polskim. Aktualnie ten przepis brzmi następująco:

Za obywatela polskiego uznaje się cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Obywatelstwo dla posiadaczy Karty Polaka z pobytem stałym

Warto także zauważyć, że posiadanie Karty Polaka znacznie ułatwia także uzyskanie zezwolenia na pobyt stały. Według obowiązujących przepisów zezwolenie na pobyt stały wydaje się cudzoziemcowi, który posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Wniosek o wydanie Karty Polaka złożysz w Polsce

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw zmieniająca ustawę o obywatelstwie polskim ustanawia także dodatkowe ułatwienie dla osób, które chciałyby ubiegać się o uzyskanie Karty Polaka. Wprowadza ona bowiem do ustawy o Karcie Polaka przepis, zgodnie z którym:

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć wojewodę jako organ właściwy w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wydania decyzji w tych sprawach, a także wskazać państwo pochodzenia osób mogących skorzystać z tej właściwości, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia szybkiego i sprawnego dostępu osób zainteresowanych otrzymaniem Karty Polaka.

Oznacza to tyle, że o wydanie Karty Polaka będzie można wnioskować także i w Polsce. Dopiero będzie można, gdyż cytowany przepis wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r. Czekamy zatem na wejście powyższego przepisu, a następnie na wydanie rozporządzenia Rady Ministrów, które umożliwi wojewodzie przyjmowanie wniosków o wydanie Karty Polaka i pisemnych deklaracji przynależności do Narodu Polskiego.

Prawnik imigracyjny

 

Doradztwo z zakresu prawa imigracyjnego

 

Twój prawnik imigracyjny w Polsce!

Kontakt do prawnika imigracyjnego:

Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Krasuski
ul. Czerniakowska 71/410
00-712 Warszawa
 
ul. Kręta 10/U1
50-233 Wrocław 
 +48 71 719 59 08
 
+48 502 115 589
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.