Twój prawnik imigracyjny

Profesjonalna pomoc prawna w legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce.

Zadzwoń: + 48 71 719 59 08

Start
Napisz do nas office@krasuski.legal
Zadzwoń do nas +48 502 115 589 (Warszawa)
+48 71 719 59 08 (Wrocław)

Twój prawnik imigracyjny | Your immigration lawyer

 
ul. Wołoska 18, Warszawa
ul. Kręta 10/U1, Wrocław

Wyszukaj na stronie

images/iacf2.jpg

PRAWNIK IMIGRACYJNY  |  KARTA POBYTU  |  LEGALNA PRACA

karta pobytu / wiza / obywatelstwo

Prawnik imigracyjny dla cudzoziemców. Dla cudzoziemców ubiegających się o wizę, zezwolenie na pobyt (kartę pobytu), obywatelstwo.

PRAWNIK IMIGRACYJNY - LEGALIZACJA POBYTU

 • Rejestracja pobytu obywatela UE
  Prawnik imigracyjny wyjaśnia w jaki sposób obywtele UE powinni zalegalizować swój pobyt w Polsce. Obywatele UE a także członkowie ich rodzin, niebędący obywatelami UE mogą przebywać na terytorium RP przez…
 • Dostęp do rynku pracy członków rodziny posiadaczy Niebieskiej Karty
  Mój małżonek uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, tzw. Niebieską Kartę UE. Czy rozpatrując mój wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,…
 • Czy cudzoziemiec musi mieć przy sobie paszport?
  Zgodnie z ustawą o cudoziemcach - ten kto na żądanie uprawnionych organów nie okazuje dokumentów uprawniających go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są wymagane, podlega karze grzywny. Obowiązek…
 • Niebieska Karta UE
  Niebieska Karta pozwala wykwalifikowanym pracownikom nie będącymi obywatelami Unii Europejskiej na pobyt i pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Czym jest Niebieska Karta W istocie jest rodzajem zezwolenia na pobyt czasowy.…
prawnik imigracyjny
Jak możemy pomóc?
+48 502 115 589 (Warszawa)
 
+48 71 719 59 08 (Wrocław)
 
office@krasuski.legal
 

PRAWNIK IMIGRACYJNY - LEGALIZACJA PRACY

zezwolenie na pracę / legalizacja pracy

Usługi z zakresu legalizacji pracy cudzoziemców. Uzyskiwanie zezwoleń na pracę. Prawnik imigracyjny dla pracodawców zamierzających zalegalizować pracę cudzoziemców.

Twój prawnik imigracyjny

Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Krasuski

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
 
+48 502 115 589
 
ul. Kręta 10/U1
50-233 Wrocław 
 
+48 71 719 59 08
 
 
office@krasuski.legal

biznes w Polsce / działalność gospodarcza

Pomoc prawna w zakresie rozpoczęcia działalności gopsodraczej w Polsce. Dla cudzoziemców zamierzających prowadzić biznes w Polsce.

PRAWNIK IMIGRACYJNY - BIZNES W POLSCE

Pomagamy w uzyskaniu karty pobytu i zezwolenia na pracę

PRAWNIK IMIGRACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW I PRACODAWCÓW

usługi prawne z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Odpowiedzi prawnika imigracyjnego na najczęstsze pytania

Nasi prawnicy imigracyjni pomagają cudzoziemcom i pracodawcom poprzez ich reprezentację w trakcie postepowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego lub sądowego. Wypełniamy niezbędne pisma, sporządzamy pisma do Wojewody, doradzamy w kazdej kwesti imigracyjnej oraz reprzezentujemy cudzoziemców przed sądami w sprawach o kartę pobytu lub w innych sprawach imigracyjnych. Nasi prawnicy imigracyjni optymalizują proces związny z legalizacją pobytu i pracy, aby zminimalizowac ryzyko przestoju w pracy. 

W razie koniecznosci świadczymy usługi doradcze w konkretnej kwesti związanej z legalizacja pobytu lub pracy.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce dedyzja w sprawie zezwolenia na pobyt powinna zostać wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Reczywisty czas oczekiwania na decyzję wynosi różni się najczesciej od okresu oczekiwania na decyzję ustalonego w przepisach prawa. W zalezności od danego Wojewody może to być od ok 3 miesięcy nawet do kilkunastu miesięcy. Na kartę pobytu oczekuje się kolejne ok 4 tygodnie. Niewątpliwie decyzje wydawane są wczesniej jezeli wniosek został wypełniony prawidłowo i załaczono do niego właściwe załączniki we właściwej formie.

Pozostawienie wniosku bez rozpoznania stawia cudzoziemca w mało korzystnej sytuacji. W skrócie - zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania jest równoważne z sytuacją jakby wniosku nie złożono w ogóle. W przypadku, gdy nie zgadzasz się ztaką czynnoscią Wojewody, mozesz zaskarżyć ją do wojewódzkiego sadu administracyjnego po uprzednim wniesieniu zażalenia na przewlekłość postępowania do organu wyższego stopnia. Prawnik imigracyjny z naszej kancelarii pomoże Ci odwołać się od decyzji deportacyjnej.

 

Dlaczego nasi prawnicy imigracyjni

Wykwalikowani specjaliści - radcy prawni

Nasi prawnicy imigracyjni posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, potwierdzone uzyskanymi tytułami radcy prawnego. Tytuł zawodowy radcy prawnego oznacza, że prawnik odbył 5 letnie studia prawnicze oraz trzyletnią aplikację radcowską.

 

Nasi radcowie prawni posiadają ubezpieczenie OC

Jako kancelaria i profesjonalni pełnomocnicy (radcowie prawni) posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Przedmiotowe ubezpieczenie chroni naszego klienta, w przypadku gdyby prawnik imigracyjny z naszej kancelarii popełnił błąd.

Zatrudniasz cudzoziemców?

 

 

Potrzebujesz pomocy w legalizacji pracy cudzoziemca? Napisz do naszego prawnika imigracyjnego! Pomożemy zalegalizować pracę cudzoziemca w sposób umożliwiający jej kontynuowanie i nieprzerwane zatrudnienie.


Napisz do prawnika imigracyjnego

Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa imigracyjnego? Napisz do nas!

 

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

Kancelaria prawna świadczy m.in. usługi z zakresu prawa imigracyjnego dla cudzoziemców oraz dla pracodawców zatrudniajacych cudzoziemców w Polsce.

Nasi prawnicy imigracyjni doradzają cudzoziemcom w sprawach związanych z legalizacją pobytu (np. uzyskanie karty pobytu)oraz pracy w Polsce. W tym zakresie udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy cudzoziemców w postepowaniach administracyjnych przed właściwym organem administracji.

Pomagamy pracodawcom w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Powyżsa pomoc prawna obejmuje doradztwo prawne oraz wsparcie prawne przy uzyskiwaniu różnego rodzaju zezwoleń na pracę.
our team
Konrad Krasuski
Radca Prawny
e: k.krasuski@krasuski.legal
our team
Mateusz Kozakowski
Radca Prawny
e: m.kozakowski@krasuski.legal
our team
Marcin Walasiak
Prawnik
e: m.walasiak@krasuski.legal