Twój prawnik imigracyjny

Profesjonalna pomoc prawna w legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce.

Zadzwoń: + 48 71 719 59 08

Start
Napisz do nas office@krasuski.legal
Zadzwoń do nas +48 71 719 59 08

Twój prawnik imigracyjny | Your immigration lawyer

ul. Kręta 10/U1, Wrocław

Wyszukaj na stronie

images/iacf2.jpg

PRAWNIK IMIGRACYJNY  |  KARTA POBYTU  |  LEGALNA PRACA

karta pobytu / wiza / obywatelstwo

Usługi z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców. Dla cudzoziemców ubiegających się o wizę, zezwolenie na pobyt, obywatelstwo.
 • Rejestracja pobytu obywatela UE
  Obywatele UE a także członkowie ich rodzin, niebędący obywatelami UE mogą przebywać na terytorium RP przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, z wyjątkiem posiadania ważnego…
 • Dostęp do rynku pracy członków rodziny posiadaczy Niebieskiej Karty
  Mój małżonek uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, tzw. Niebieską Kartę UE. Czy rozpatrując mój wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,…
 • Czy cudzoziemiec musi mieć przy sobie paszport?
  Zgodnie z ustawą o cudoziemcach - ten kto na żądanie uprawnionych organów nie okazuje dokumentów uprawniających go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są wymagane, podlega karze grzywny. Obowiązek…
 • Niebieska Karta UE
  Niebieska Karta pozwala wykwalifikowanym pracownikom nie będącymi obywatelami Unii Europejskiej na pobyt i pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Czym jest Niebieska Karta W istocie jest rodzajem zezwolenia na pobyt czasowy.…
prawnik imigracyjny
Jak możemy pomóc?
+48 71 719 59 08
 
+48 504 798 106
 
office@krasuski.legal
 

zezwolenie na pracę / legalizacja pracy

Usługi z zakresu legalizacji pracy cudzoziemców. Dla pracodawców zamierzających zalegalizowąc pracę cudzoziemców.

O kancelarii prawnej

Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Krasuski
ul. Kręta 10/U1
50-233 Wrocław 
 
+48 71 719 59 08
 
+48 504 798 106
 
office@krasuski.legal
 
Biuro Warszawa
 
+48 606 753 366

biznes w Polsce / działalność gospodarcza

Pomoc prawna w zakresie rozpoczęcia działalności gopsodraczej w Polsce. Dla cudzoziemców zamierzających prowadzić biznes w Polsce.

Pomagamy w uzyskaniu karty pobytu i zezwolenia na pracę

PRAWNIK IMIGRACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW I PRACODAWCÓW

usługi prawne z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Pomagamy cudzoziemcom i pracodawcom poprzez reprezentację ich podczas całego postepowania administracyjnego. Wypełniamy niezbędne pisma, sporządzamy pisma do Wojewody, doradzamy w kazdej kwesti. Optymalizujemy proces związny z legalizacja pobytu i pracy, aby zminimalizowac ryzyko przestoju w pracy. 

W razie koniecznosci świadczymy usługi doradcze w konkretnej kwesti związanej z legalizacja pobytu lub pracy.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce dedyzja w sprawie zezwolenia na pobyt powinna zostać wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Reczywisty czas oczekiwania na decyzję wynosi jednakże ok 3 misięcy. Na kartę pobytu oczekuje się kolejne ok 4 tygodnie. Niewątpliwie decyzje wydawane są wczesniej jezeli wniosek został wypełniony prawidłowo i załaczono do niego właściwe załączniki we właściwej formie.

Pozostawienie wniosku bez rozpoznania stawia cudzoziemca w mało korzystnej sytuacji. W skrócie - zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania jest równoważne z sytuacją jakby wniosku nie złożono w ogóle. W przypadku, gdy nie zgadzasz się ztaką czynnoscią Wojewody, mozesz zaskarżyć ją do wojewódzkiego sadu administracyjnego po uprzednim wniesieniu zażalenia na przewlekłość postępowania do organu wyższego stopnia.

 

Dlaczego my

Wykwalikowani specjaliści

Nasi prawnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, potwierdzone uzyskanymi tytułami radcy prawnego. Tytuł zawodowy radcy prawnego oznacza, że prawnik odbył 5 letnie studia prawnicze oraz trzyletnią aplikację radcowską.

 

Posiadamy ubezpieczenie OC

Jako kancelaria posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Przedmiotowe ubezpieczenie chroni naszego klienta, w przypadku gdyby prawnik z naszej kancelarii popełnił błąd.

Zatrudniasz cudzoziemców?

 

 

Pomożemy Ci zalegalizować ich pracę w sposób umozliwiający kontynuowane i nieprzerwane zatrudnienie.

Napisz do nas

Potrzebujesz pomocy z zakresu prwa imigracyjnego? Napisz do nas!

 

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

Kancelaria prawna świadczy m.in. usługi z zakresu prawa imigracyjnego dla cudzoziemców oraz dla pracodawców zatrudniajacych cudzoziemców w Polsce.

Doradzamy cudzoziemcom w sprawac hzwiązanych z legalizacja pobytu oraz pracy w Polsce. W tym zakresie udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy cudzoziemców w postepowaniach administracyjnych przed właściwym organem administracji.

Pomagamy pracodawcom w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Powyżsa pomoc prawna obejmuje doradztwo prawne oraz wspracie prawne przy uzyskiwaniu różnego rodzaju zezwoleń na pracę.
our team
Konrad Krasuski
Radca Prawny
e: k.krasuski@krasuski.legal
our team
Mateusz Kozakowski
Radca Prawny
e: m.kozakowski@krasuski.legal
our team
Marcin Walasiak
Prawnik
e: m.walasiak@krasuski.legal