Karta pobytu - legalizacja pobytu

Wybierz swój język

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 502 115 589

Twój prawnik imigracyjny w Polsce

Napisz do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zadzwoń do nas +48 502 115 589 (Warszawa)
+48 71 719 59 08 (Wrocław)

Twój prawnik imigracyjny w Polsce

 

Nieprzestrzeganie przez cudzoziemców regulacji związanych m.in. z legalizacją pobytu lub legalizacją zatrudnienia daje podstawę do wydania decyzji o zobowiązaniu ich do powrotu. Zakaz wjazdu na terytorium Polski możesz otrzymać w przypadku naruszenia przepisów imigracyjnych.

Zakaz wjazdu na terytorium Polski

Decyzje taką wydaje się w szczególności jeżeli cudzoziemiec przebywa bądź przebywał bez ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Decyzję tą wydaje się również w przypadku nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca lub podjęcia działalności gospodarczej niezgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Decyzją o zobowiązaniu do powrotu orzeka się zakaz ponownego wjazdu

W decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu orzeka się dodatkowo o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski lub na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen oraz określa się okres tego zakazu. Sformułowanie „orzeka się” oznacza, że organowi (komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej) nie pozostawia się w tej kwestii luzu decyzyjnego i organ ten musi orzec o zakazie ponownego wjazdu Polski.

W zależności od powodu wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu okres, na który orzeka się zakaz ponownego wjazdu wynosi od 6 miesięcy do nawet 5 lat. Poniżej podaję okresy, na które zakaz wjazdu zostaje orzeczony w zależności od powodu wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, skupiając się jednak na przyczynach, które okazują się najczęstsze. Z jakim okresem zakazu wjazdu powinien liczyć się zatem cudzoziemiec nielegalnie przebywający lub pracujący w Polsce?

Na jaki okres zakaz ponownego wjazdu do Polski?

Zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach z okresem zakazu wynoszącym:

1) od 6 miesięcy do 3 lat powinien liczyć się cudzoziemiec, który:

  • przebywa lub przebywał na terytorium RP bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane,
  • cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z deklarowanymi, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę,
  • przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa,

2) od 1 roku do 3 lat powinien liczyć się cudzoziemiec, który:

  • wykonuje lub wykonywał pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy, lub został ukarany karą grzywny za nielegalne wykonywanie pracy,
  • podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie na terytorium Polski.

Sytuacji, w których wydawana jest decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (i w której orzekany jest automatycznie zakaz wjazdu) jest znacznie więcej, niemniej - na chwilę obecną - powyższe wydają się być najczęstszymi.

Usunięcie zakazu ponownego wjazdu na terytorium Polski

Na marginesie mogę dodać, że orzeczony zakaz wjazdu może zostać cofnięty, o ile zostaną spełnione pewne kryteria. W przypadku, gdyby zachodziła konieczność usunięcia zakazu wjazdu zapraszam do kontaktu.
 
Potrzebujesz pomocy w legalizacji pobytu lub w uzyskaniu zezwolenia na pracę? Napisz do nas!

Prawnik imigracyjny

 

Doradztwo z zakresu prawa imigracyjnego

 

Twój prawnik imigracyjny w Polsce!

Kontakt do prawnika imigracyjnego:

Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Krasuski
ul. Czerniakowska 71/410
00-712 Warszawa
 
ul. Kręta 10/U1
50-233 Wrocław 
 +48 71 719 59 08
 
+48 502 115 589
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.